#kommentartext { background-image:url(http://image.haber7.com/v3/images2/h7_yorumyap.gif); } //-->

cinlerin varliginin ispati

Karabasan, peri, ruh, hortlaktan... uzaylılar, reenkarnasyona uzanan, farkında olmasak ta, var olan ve bizlerle, gerek iyilik ve daha çokta ( kafir cinlerce) gerek kötülük yapmak amacıyla hayatımıza giren cinler, Allah’ın Kur’an-da bizlere bildirdiğine göre dumansız alevden ( akıllı - enerji alanı, ışınlardan yaratılmış (55-15), maddenin içine nüfuz edebilme, içine girebilme özelliğine sahip (15-27) insanlar yaratılmadan önce uzayda var olan ve yaşayan, tıpkı insanlar gibi Allah’a ibadetle emrolunmuş (51-56) akıllı, iradeli, kadın, erkek, çocukları olan, belli bir ömürleri, olan en büyük eğlenceleri, insanların zayıf noktalarından istifade edip, onları kendilerine tabii kılabilmek olan, eskiden koyun, keçi, kedi... şeklinde insanlara görünürken, bilimin kutsal bir tanrı kabul edildiği günümüzde, uzaylı, uçan daire... şekillerinde insanlarla irtibata giren, reenkarnasyon- tenasuh- ruh göçü gibi sahte dirilme oyunları ile insanları kandıran, büyülerde kullanılan... yaratıklar olan cinler, insanların zıttı olma ( hayvanın zıttı bitki, insanın zıttı cindir.) özelliğine sahip mahluklardır.

                                                CİNLERİN VARLIĞININ İSPATI

    Enerji aslında bir maddedir, madde de enerji. Aralarındaki fark gelip geçicidir. Çeşitli şartlarda madde enerjiye, enerjide maddeye dönüşebilir. Eğer madde, ışık hızıyla seyretmeye başlarsa, o madde ışına, enerjiye dönüşür. Tersi, eğer enerji yoğunlaşır, katılaşırsa ona “madde” deriz. Mesela bir taşkömürünü yakarsak, o değişime uğrar ve ortaya ısı, ışık (enerji) ve küller çıkar. Yani madde enerjiye dönüşebilir... Bilim adamları şu an enerjiyi yoğunlaştırıp, onu madde haline getirmeye çalışmaktadırlar.

    İşte cinler belli dualarla, bu işleri yapabilmektedirler. Yani akıllı ışınlardan oluşan yapılarını Allah’ın izniyle, belli dualarla yoğunlaştırıp görünür hale gelebilmek-tedirler.

     Kuantum (Quantum) fizik teorisine göre cisimler etrafa enerji yayarlar. Fakat yayılan bu enerji akarsu gibi devamlı değil, kesik kesik dalgalar halindedir. Bu dalgalar halinde yayılan enerji parçalarına kuantum denir.

   Özetle madde aslında enerjinin yoğunlaşmış ( enerjide maddenin yayılmış ) halidir. Maddeyi meydana getiren bu enerjide dalgalar halinde bulunduğuna göre dalgaların meydana getirdiği bir alemde (ses, ışın, ... dalgaları) yaşıyoruz demekten başka çare kalmaz..

    Her madde dalgalar halinde yayılan enerjinin yoğunlaşmış halidir, diye özetlenebilecek bu teorileri temel aldığımızda, vücudundan geçen röntgen ışınların-dan habersiz olan insanın, yapısı bu dalgalardan meydana geldiği açıklanan yaratılmışları ( cinleri ) nasıl inkar edemayaceği ortaya çıkar,

    Cinler vardır. Peki (aynı dinden olduğumuz Müslüman cinleri bir kenara bırakacak olursak ) Hıristiyan - ateist ... cinlerden nasıl korunabiliriz ??

   Görülmeyen ışınlardan oluşan, maddeye nüfuz edebilen bu kafir cinlerden yine görülmeyen ama etkili bir kalkan oluşturan belli dualarla ( onları okurken oluşan ses-zihin dalgalarının oluşturacağı kalkanla) korunabiliriz. Bu dualar :

Euzü besmele ile ,

1- Muminun 97-98 : Rabbi euzu bike min hemezatiş şeyatini ve euzü bike en yahdurun.

2- Nas - Felak sureleri

3- Ayet’el - Kursi suresi

4- Abdestli dolaşmak

Her hastalığın ilacı ayrı ayrıdır... Kafir cin musallatına karşıda ilaç yukarıdaki dualardır. Özellikle uykuda (karabasan), ruh çağırma, tenasüh (!) olaylarında ...

                                                           CİNLERİN YAŞLARI

     Hız arttıkça zaman yavaşlar... hız belirli bir noktaya ulaştığı zaman ise zaman durur. Bir örnek verelim ::

    Bir taşıt uzaya yolculuk yapmaktadır. Hızını, ışık hızının 20 000’de biri kadar kabul edelim. Bu taşıt içindeki insan bir yıl süreyle dünyadan uzaklaşıyor. Bir sene sonra bu araç geriye dönüp dünyaya yöneliyor. Dünyaya döndüğünde kendisi için gidiş bir dönüş bir toplum iki sene geçer. Fakat dünyadaki insanlar için tam iki asır geçmiş dünya üzerinde üç nesil değişmiştir.

    İşte bunun gibi yapıları gereği madde ile kayıtlı olmadıkları için daima yüksek hız içinde yaşayabilen cinler, normalde 70 sene civarı ömürleri varken dünyadaki insanlarla kıyaslandığında 700 - 1000 sene yaşayabilmektedirler.

                                                          CİNLERİN YAŞAMLARI

    Cinlerde, insan gibi kadın erkek iki cinsten oluşur. İnsanlar gibi evlenirler. Yer, içer, çocuk sahibi olur savaşırlar. Ben dine inananı, inanmayanı... vardır. Yaşarlar ve ölürler. Hortlak, hayalet, ruh çağırma, uzaylı, peri. Uçan daire, tenasüh... gibi adlandırılan tüm görüntüler aslında cindir. Fakat batılılar, cinleri bilmedikleri, değiştirilmiş İncil’de, günümüz Hıristiyanlığında cin konusu ve onların özelliklerinden bahsedilmediği için cinlerin göründüğü her surete batılılar ayrı bir isim (uzaylı, uçan daire, ruh, peri, hayalet....) vermektedirler. Halbuki bizler, cinleri bize tanıtılan yüce Rabbimize hamd olsun ki onların bu oyunlarına gelmiyor ve onları asıl hüviyetleri ve adları ile tanıyabiliyoruz.

                                                    CİNLER İNSANLARI NASIL ALDATIR

     Cinler hipnotizma ve trans esnasında, büyü için kullanıldıklarında, ruh(cin) çağırma seanslarında, uzaylı kılığında insanla temasa geçtiklerinde... insanlara musallat olabilirler. Bedenimizi beyin vasıtasıyla yöneten ruhu, bedeni veya bir rahatsızlık esnasında ( loğusalık anında, çok sinirli, öfkeli olduğumuz, aşırı duyarlı, hissi olduğumuz anlarda, geceleri aşırı çıplak olduğumuz anlarda ...),beynin yönetiminden uzaklaştırıp vücudun yönetim merkezini ( beyni ) ele geçirmesi ile cin çarpması, cinin musallat olması gibi olaylar gerçekleşir. Cinler insanları birkaç şekilde aldatabilir ::

1- Müslümanı ( cahil, bilgisiz olanları) , İslami gayeler görüntüsü altında , o kişinin İslam’a olan yakınlığını istismar ederek kandırır.

    Cinler cahil Müslümanlarla falanca evliya, melek... zamanla da tanrı olarak irtibat kurarlar. O Müslüman’a yakın gelecek hakkında yalan-yanlış bilgiler getirir, olağanüstü rüyalar gösterir, bazı zor anlarda ona yardım ederler. Çevresindeki insanların rüyalarına girer ve o saf Müslüman’ın kendini veli, olağanüstü bir kişi zannetmesine sebep olurlar. Hastaları tedavi ettirir, felçlileri yürütmeye başlatırlar. Böylece o cahil Müslümanın çevresine insanlar toplamaya başlanır. Cahil insan zamanla kendini gerçekten veli, olgun bir mürşit sayar ve bu sayede bir cin bir insan vasıtasıyla binlerce insana hükmeder. Türkiye’de İskender Erol Evrenesoğlu, Zühre Ana, Pakistan’da Kadıyaniliğin kurucusu Mirza Gulam Ahmed Kadıyani... gibi.

   Cinler böyle durumlarda önce dini emirleri insanlara uygulatır. Namaz, sadaka ... gibi. Sonra asıl isteklerini, gayri İslami emirlerini Müslümanlara uygulatır. İtikatları bozulan Müslümanların tenasühe inanmaları, kendini veli zanneden saf müslümanın mesih, mehdi... zamanla tanrı olduğunun çevresindeki insanlara tanıtılması gibi inançlar yaygınlaştırılır.

2- Müslüman olmayanları hümanist, insancıl gayelerle kandırır cinler.

     Ruh çağırma, transla ruhlarla irtibata girme esnasında görülen cinler, kendilerini başkalarının ruhu, uzaylı, tanrı ... gibi göstererek insanları kandırırlar.

     Ruh Çağırma : Örnekle açıklayalım: Tom farkında olmadan bir cinle yıllar geçirir. Sonra Tom ( çoğun-lukla intihar ederek , öldürülerek... ) vefat eder. Cin uzaya çıkar, dünyadan uzaklaşır. Aradan 200-500 sene geçer. Tomun torunlardan Nike, dedesinin ruhu (!) ile irtibata girmek için bir ruh çağırma seansı düzenlerler. Seans esnasında transa geçen toplulukla uzaydaki cin arasında zihinsel bir irtibat kurulur (telepati ) . Çin çağrıyı alır dünyaya döner ve kendisi için 10- 20 sene, dünyadakiler için geçen yüzyıllar öncesini anlatmaya başlar. Hem de en ince detaylarına dek... Seanstakiler, gelenin Tom'un ruhu olduğuna kesin inanmışlardır. Cin’de kendini dinleyecek cahil bir grup bulmuştur. Oyun böylece başlar...

     Tenasüh: Daniel evini farkında olmadan bir cinle paylaşır. Zamanla Daniel anormal bir şekilde, intihar, cinayet... ile ölür. Cin o anda dünyanın herhangi bir tarafında yeni doğmuş bir bebeğe musallat olur. Duasız abdetsiz bir ortamda çocuğun irade,beynini kolaylıkla ele geçirir cin. Çocuk biraz büyüyüp konuşmaya başlayınca kendi içine Daniel’in ruhunun girdiğini söylemeye başlar. Görmediği ev, kişi hakkında çok gizli, sır gibi bilgileri ailesine anlatır ve bu bilgiler doğrudur da... Konuşan çocuktur fakat konuşturan cindir. Bilgileri çocuk konuşur ama cin anlattırır..

     Dışarıdan bakınca , mantıklı bir sonuç çıkarabilmek için çocuğun içine Daniel’in ruhunun girdiğini kabul etmekten başka çare yoktur. Halbuki çocuğun içine giren cindir ve tenasüh diye de bir şey yoktur.

     Uzaylılar : Eskiden görülen perili ev, konuşan hayvanlara... inanmayan, onları gördüğünü söyleyen her insanla alay edenleri aldatıp, kendilerine tabi kılıp, bu şekilde kendilerine inanmayanlarla eğlenip alay etmek isteyen cinler uçan daire, uzaylı kılığında çevrelerine görünürler.

       Halbuki köyde hayvan, şehir de uzaylı gibi görülen her iki şekil aslında aynıdır, cindir.

      Uzaylılar kılığında görülen cinler, görünür hale geldiklerinde genellikle büyük, patlak gözlü, boyları küçük kolları uzun... şekil de görünürler.

       Büyü : Büyünün özü, kökü cinlere dayanır. Bir kelime grubunun belli sayıda, yan yana okunması ile meydana gelir .

      İnsan beyninin devamlı ürettiği elektromagnetik dalgalar belli kelimelerin tekrarı ile adeta bir şifreyi oluştururlar. Bu şifre belli cinleri harekete geçirir ve o şifreyi açan kişinin isteklerini yapmak durumunda kalır...

       Büyü vardır fakat dinimizce haram kılınmıştır..

     Özetle cinler ( camdan geçen güneş ışınları gibi...) maddeye nüfuz edebilme özelliklerine sahiptirler. Fakat her halükarda insanlar cinlerden üstündür. Gerek zeka, gerek ( dua okuyarak cinlere) tesir etme yönünden . Yeter ki cinlerden çekinmeyelim korkmayalım.

     Korkulacak tek varlık, Yüce yaratıcı, Ahiret gününün sahibi olan Allah’tır. Zaten Allah’tan, sadece Allah’tan korkana ne cin , nede insan tesir etmez , onu korkutamaz. Çünkü o insanın vekili, koruyucusu her şeyin üstünde. Rab, İlâh, Malik, hafız ... olan Allah’ü Teala olur.  

     NOT :HZ. RESUL ,"MİKROPLARI" BİLİYOR İDİ !.BİR HADİS-İ ŞERİF'LERİNDE :" TEZEK VE KEMİKLERLE TEMİZLENMEYİN, ÇÜNKÜ ONLAR CİNLERİN AZIĞIDIR." (TİRMİZİ:14/18)  BUYURMUŞLARDIR.BİLİNDİĞİ GİBİ HAYVAN TEZEKLERİ VE KEMİKLER MİKROORGANİZMALARIN ,MİKROPLARIN ÜREYİP ÇOĞALDIĞI YERLERDİR . HZ. RESUL İNSANLARA SAKINMALARI GEREKEN MİKROPLARI , O DÖNEMDEKİ İNSANLARIN SAKINDIĞI DİĞER BİR ŞEY İLE ;CİNLERLE AÇIKLAMIŞ VE İNSANLARI MİKROPLARDAN UZAKLAŞTIRMAYI AMAÇLAMIŞTIR.DİĞER BİR HADİSTE " ÇÖPLERİN CİNLERİN TOPLANTI YERİ OLDUĞU BİLDİRİLMİŞTİR...ÇÖPLERDE BOL MİKTARDA NE OLDUĞUNU BELİRTMEYE GEREK YOK HERHALDE...!YİNE HZ. RESUL :" TIRNAKLARIN  UZATILMAMASI GEREKTİĞİNİ ,YOKSA  İÇLERİNE CİN GİRECEĞİNİ " BELİRTİR...BAKIMI ZOR UZUN TIRNAKLARIN İÇLERİNE NE GİRECEĞİ MALUMDUR.

    HZ. RESUL , ZATEN DEVAMLI KAFİRLERCE ELEŞTİRİLEN " YALANCI, CİNLENMİŞ..." İFTİRALARINA MARUZ KALMIŞ BİRİ İDİ.BİR DE GÖRÜNMEYEN , HASTALIK SEBEBİ KÜÇÜK CANLILARDAN BAHSETSE - MEKKE'Lİ MÜŞRİKLER CİN'E İNANIYORLARDI - İFTİRALARIN DOZU İYİCE ARTACAKTI.HZ. RESUL'DE BİLİNEN BİR DİĞER KAVRAM - CİN - İLE İNSANLARI MİKROPLARDAN SAKINDIRMAYA ÇALIŞMIŞ VE BAZI HADİSLERİNDE CİN KELİMESİNİ MECAZİ ANLAMDA, MİKROP ANLAMINDA KULLANMIŞTIR!

İLGİLİ BAĞLANTILAR
http://img.webme.com/pic/i/islamvedinim/gizli_ilimler.jpg

GİZLİ İLİMLER

http://img.webme.com/pic/i/islamvedinim/gizli_ilimler.jpg

İlim öğrenmenin fazileti çoktur. Kur'an-ı kerimde meâlen, (Bilmiyorsanız, zikir ehline [ilim ehline, âlimlere] sorun) buyuruldu. (Enbiya 7)Âyet-i kerimedeki zikir, ilim demektir. Bu âyet-i kerime, bilmeyenlerin, âlimleri bulup onlardan sorup, devamı

BÜYÜ

http://img.webme.com/pic/i/islamvedinim/buyucu.jpg

İlkçağ insanlarının, mağara duvarlarına çizdiği bizon resimleriyle başlayan büyü, MÖ. 3000 yılında, Mısır ve Kalde’de altın çağını yaşadı.
Mezopotamya’da filizlendi. Eski Yunan ve Roma’da gelişip, nesilleri ve çağları aşarak dünyanın dört bucağına yayılmıştır. devamı

CİN

http://img.webme.com/pic/i/islamvedinim/cinler.jpg

Kur`ân-ı Kerim’de “CİN” kelimesiyle tanımlanan; halk arasında “peri”, “dev”, “hayâlet”, “CİN”, “CİNNΔ, “iyi saatte olsunlar” diye bilinen; görüntülerine göre çeşitli isimler takılan; spiritlerin, devamı

FİZİK ÖTESİ VE HAYAT
http://img.webme.com/pic/i/islamvedinim/fizik-otesi.jpg

Kur'an'ın tarifi içinde cinlerin varlığına inanmak farzdır.20.yy'ın hastalığı: Gördüğüne inanmak,görmediğini inkar etmek.
İnsan cinleri inkar ettiği nispette onların hakimiyetine girer.devamı

GİZLİ BİLİMLER
http://img.webme.com/pic/i/islamvedinim/simya.gif Beyin kabugundaki birkac santimetreküplük bir bolge, goz sinirlerimizden gelen uyarilarin üzerinde toplandigi bir televizyon ekrani gibidir. Ve biz, daha dogrusu idrakimiz, kapkaranlik kafatasinin icinde, simsiyah beyin kabugunun üzerine düsen renkleri, devamı
KURAN MUCİZELERİ
http://img.webme.com/pic/i/islamvedinim/kuranikerim.jpg

Demirdeki SırDemir, Kuran'da dikkat çekilen elementlerden biridir. Kuran'ın "Hadid", yani "Demir" adlı suresinde şöyle buyrulur: ... Ve kendisinde çetin bir sertlik ve insanlar için (çeşitli) yararlar bulunan demiri de indirdik ... (Hadid Suresi, 25)devamı

http://img.webme.com/pic/i/islamvedinim/uyeol.gif

Bugün 1595 Din Kardesimiz Sitemizi Ziyaret Edip 11061 Defa Sayfaları Kliklemiştir.Sağolsunlar Varolsunlar

"Merhaba ziyaretçi, IP adresin 54.167.102.98" Burdasın = > cinlerin varliginin ispati

http://img.webme.com/pic/i/islamvedinim/dua-zinciri-banneri.gif

EFENDİMİZ

Efendimizin Hayatı
Cocuklugu
Peygamberligin Verilisi
İlk Müslümanlar
Tüm Liste
Medine Hicreti
Hicret 1 Yılı
Hicret2 yılı
Bedir
Veda Hutbesi

Çile

Hikayeler

Osmanlı Padisahlari

Seçtiklerimiz

Yahudilere Açıklamalar
Yahudi ve Hristiyanlara Cevap
Kelime-i Tevhidin Manası
Ehl-i Sünnet İtihatı
Amel
İman Azalıp Çoğalmaz
Ehli Kıble
Günah İşlemek
İmanın Alameti
İmanın Zirvesine Çıkmak
İmanın Kısımları
Hubbi Fillah
İman ve İslam Farklımıdır
ALLAHa Var Demek Yeterlimi
İnandım Demek Yeterlimi
ALLAHın Rahmeti
Fıkhı Ekber
Dinde 10 Esas
Emali Kasidesi
Zerre İman Nedemek
İslamiyetten Haberi Olmayanlar
Elbette Muminim
Aşırı Dincilik
İnanmak İhtiyaçmı
Ölmeden Önce ALLAH a Kabusmak
Hidayet Nedir?
ALLAHın Varlığına İman
ALLAHın Varlığının İspatı
ALLAH kelimesinin Kökeni
Ahiret Beden Ruh İlişkisi
Cinlerin Varlığının ispatı
Ruhun Varlığının İspatı
Kuran Yazılması
Kuranda Çelişki Yoktur
Kuranın Çoğaltılması
Sükredelim Halimize
Üç Aylara Girerken

Rahman Suresi
Kısa Kısa . . .
Kıssadan Hisse . . .
Destekcilerimiz . . .

Yedi Tavsiye
Ayağa Kalkmak
Sevgiliye Mektup
Arapçada "Ke" Zamiri
Seyyid'l-istiğfar Duası
Peygamberler Tarihi
Bir Ders Bin Bir İbret
Selam Olsun İbrahim'e
Haya imandandır
Otuz Senede Neler Öğrendin?
Ana-Baba Hakkı
Kayser'in Kızının Hidayeti
Bunları Biliyormusunuz ?
Karayizbiz
Tolga Nalkon
Bir-Huzun
Haber-Can
Efgan
Silsile
Naatlar

islamvedinim.tr.gg sitesinde yer alan yazı ve makaleler sadece bilgilendirme amaçlı ve belirli konular üzerine hazırlanmış yazı ve makalelerin bir araya gelmesinde oluşmuştur. Sitemizde yayınlanan içerik sizin yaşadığınız sorunlara birebir çözüm ve ilaç sunmayabilir. Bizim ziyaretçilerimize tavsiyemiz; Bulundunuz bölgedeki dini mevzularda ehil uzmanları ile de irtibata geçip sorunlarınız konusunda onlardan da destek alabilmenizdir. Sağlık problemleriniz için ise lütfen en yakin güvenilir hastaneye başvurunuz. Sitemizde okuduğunuz ya da okuyacağınız herhangi bir yazı ya da makaleden doğan maddi ya da manevi problemlerden sitemiz sorumlu değil. Eğer sitemiz içersinde uygun olmayan ya da hatalı yazı ya da bilgiye rastlarsanız lütfen bizimle irtibata geçiniz.Teşekkürler

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=