#kommentartext { background-image:url(http://image.haber7.com/v3/images2/h7_yorumyap.gif); } //-->

kurani kerimde hicap

Kur’an-ı Kerim’de Hicap

http://img.webme.com/pic/i/islamvedinim/basortusu4.gifKur’an’da hicabın farz oluşu ve onun sınır ve niteliği hakkında bir çok ayet nazil olmuştur.

1. Ayet:

“Mümin kadınlara da söyle: gözlerini (haramdan) çevirsinler; namus ve iffetlerini korusunlar. Görünen kısımları müstesna olmak üzere, ziynetlerini teşhir etmesinler. Baş örtülerini, yakalarının üzerine (kadar) örtsünler. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, (kendi) oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kendi  kadınları (mümin kadınlar), ellerinin altında bululanlar (cariyeleri), erkeklerden, ailenin kadınına şehvet duymayan beyinsiz vb. tabi kimseler, yahut henüz kadınların gizli kadınlık hususiyetlerinin farkında olmayan çocuklardan başkasına ziynetlerini göstermesinler. Gizlemekte oldukları ziynetleri anlaşılsın diye ayaklarını yere vurmasınlar (Dikkatleri üzerine çekecek tarzda yürümesinler). Ey müminler! Hep birden Allah’a tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz.”  (Nur suresinde 31)  

 

Bu ayette Allah Teala, ilk önce kadınların erkeklere benzer görevlerini açıklayarak şöyle buyuruyor:

“Mümin kadınlara da söyle: gözlerini (haramdan) çevirsinler; namus ve iffetlerini korusunlar...”

Bundan sonra kadınlara has olan örtünme hükmüne üç cümlede beyan ediyor:

A:< “Görünen kısımları müstesna olmak üzere, ziynetlerini teşhir etmesinler...”

Bu cümlede geçen örtülmesi gereken ziynetten maksat nedir? Sözü geçen örtülmesi farz olmayan açık ziynetler nelerdir? Bu konuda Kur’an müfessirlerinin çeşitli açıklama ve yorumları vardır.

Bazı müfessirler yüzük, bilezik ve gerdanlık gibi ziynetlerin metal vb. şeylerden yapıldığını göz önüne alarak bunların gösterilmesinin bir sakıncasının  olmadığına dikkat çekerek, maksadın bu ziynetlerin takılı olduğu uzuvlar olduğunu söylemişlerdir. Bazıları da, maksat bizzat bu ziynetlerin kendisi olduğunu ileri sürerek bunların takılı olduğu zaman gösterilmesinin haram olduğunu vurgulamışlardır. Çünkü genelde takılı olan ziynetleri göstermek kadının kendi gövdesinin bazı yerlerini göstermesini de gerektirir demişlerdir.

Bazıları da esasen Kur’an’da “ziynet” kelimesinin takılı süs eşyaları anlamına değil, tabii süsler yani vücudun güzellikleri anlamına geldiğini ve Kur’an’da, takılı süsleri ifade etmek için hülye kelimesinin kullanıldığını savunmuşlardır.

Elbette şunu bilmek gerekir ki bu tefsirler sonuç bakımından bir birinden farklı değillerdir; çünkü bu tefsirlerden hepsine göre kadının örtünmesinin bir farz olduğu bu ayette açıkça belirtilmiştir.

Ehl-i Beyt İmamlarından gelen bazı hadislere göre örtünmesi gereken  iç ziynetinden maksat gerdanlık, bilezik ve halhal olduğu ifade edilmiştir.

Yine bu rivayetlere göre örtülmesi farz olmayan ve genelde açık olan ziynetlerden maksat yüzük ve göze sürülen sürme olduğu bildirilmiştir.

 

B. Baş örtülerini, yakalarının üzerine (kadar) örtsünler” hükmüdür.

i>< asıl anlamı itibarıyla her örtü anlamına gelir ama genelde baş örtüsü eşarp anlamında kullanılır.

“Cuyup” Ceyb kelimesinin çoğuludur ve Arapça yaka anlamını ifade eder. Bazen de göğüsün üst kısımlarına, yani yakanın yer aldığı kısımlara denir.

Bu emirden anlaşılıyor ki Arap kadınlar, bu ayet inmeden önce, başörtülerinin uçlarını arkadan bağlıyorlardı ve bu da onların boyun ve göğüslerinden bir kısmının görülmesine sebep oluyordu. Bu yüzden Kur’an-ı Kerim, açık bir şekilde kadının boğaz ve boynunu örtecek şekilde baş örtülerini örtmelerini emrediyor. Bu ayetin nüzul sebebi ile ilgili hadis de yukarıdaki açıklamayı teyit etmektedir.

 

C<. Kadının örtüsünü çıkarabileceği gizli ziynetlerini gösterebileceği kimseler açıklanmış ve bunların 12 gurup olduğu ifade edilmiştir:

“Kocaları,

babaları,

kocalarının babaları,

oğulları,

kocalarının oğulları,

erkek kardeşleri,

erkek kardeşlerinin oğulları,

kız kardeşlerinin oğulları,

kendi  kadınları (mümin kadınlar),

ellerinin altında bululanlar (cariyeleri),

erkeklerden, ailenin kadınına şehvet duymayan beyinsiz vb. tabi kimseler,

Henüz kadınların gizli kadınlık hususiyetlerinin farkında olmayan çocuklardan başkasına ziynetlerini göstermesinler.”

D.< Ayetin açıkladığı dördüncü hüküm ise şudur: “Gizlemekte oldukları ziynetleri anlaşılsın diye ayaklarını yere vurmasınlar (Dikkatleri üzerine çekecek tarzda yürümesinler. Hatta ayaklarındaki halhal sesinin, namahrem erkekler tarafından duyulmamasına bile dikkat etsinler.)

Görüldüğü gibi bu ayette kadınlardan, iffet ölçülerine riayet etme hususunda hatta yabancı bir erkeğe ayaklarındaki halhalın sesini duyurmayacak derecede titiz ve ciddi olmaları istenmiştir.

2. Ayet:<

Ahzap suresinde şöyle buyuruyor:

“Ey peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına (bir ihtiyaç için dışarı çıktıkları zaman) “cilbablarını” (dış örtülerini) üstlerine almalarını söyle. Onların tanınmaması ve incitilmemesi için en elverişli olan budur. Allah bağışlayandır, esirgeyendir.”   (Ahzab suresi: 59)      

Bu ayette imanlı kadınlara, adi ve ahlaksız kişilerin elinden her türlü bahaneyi almak için nasıl örtünmeleri gerektiği açıklanmıştır ve sonraki ayetlerde ise en ağır ve şiddetli bir dille münafıklar, şayiacılar ve iftiracılar tehdit edilmiştir.

Ayette şöyle deniyor:

“Ey peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına (bir ihtiyaç için dışarı çıktıkları zaman) cilbablarını/ dış örtülerini üstlerine almalarını söyle. Onların tanınmaması ve incitilmemesi için en elverişli olan budur.”<

Bu ayette “tanınmaktan” ne kastedildiği konusunda iki görüş söz konusu edilmiştir:

1- O dönemde var olan cariyeler genelde başları açık olarak evden dışarı çıkıyorlardı ve bazen ahlak kurallarını da riayet etmedikleri için başıboş kimseler onların yolunun üzerinde durarak sarkıntılık ediyorlardı.

 Bu ayette hür Müslüman kadınların cariyelerden ayırt edilmeleri için tam anlamda örtülerine riayet etmeleri emir olunmuştur

Açıktır ki bu sözün anlamı, başıboş ve azgın insanların cariyelere karşı sarkıntılık yapmalarının meşru olduğu değil, sadece,  kötü insanların elinden her türlü bahanenin alınmasının gerektiğidir.

2- Müslüman kadınların örtünme konusuna önem vermelerinin gerekli olduğu vurgulanmak istenmiştir. Yani Müslüman kadın gelişi güzel bir şekilde örtünen ve örtünmesine fazla riayet etmeyen kadınlardan olmamalı, özenle iffet ve tesettürüne önem vermeli ve bu özelliği ile tanınmalıdır.

Ayette geçen “cilbab”tan maksat nedir? Lügat bilginleri cilbab  kelimesi için üç anlam zikretmiştir:

1. Baş, boyun ve göğsü iyice örten geniş bir örtü; çadır.

   2. Başörtüsü.

3. Geniş elbise.

Bu anlamların birbirinden farklı olmasına rağmen ortak nokta İslam dini gereğince kadının baş ve vücudunun tesettürlü olmasının açıkça ifade edilmesidir.

Meşhur Lügat kitabı Lisan’ul Arap’ta kaydedildiği üzere cilbab’ın başörtüsünden büyük ama çarşaftan biraz küçük bir atkı anlamına geldiği daha güçlü ihtimaldir.

Bu ayette “yudnine” (yakınlaştırsınlar) kelimesiyle, tesettürleriyle kendilerini iyice örtmeleri beyan edilmiştir. Yani kadınlar tesettürlerini boş bırakarak ara sıra vücutlarının görülmesine yol açmamalıdırlar.

Bazıları, bu ayetten, kadınların yüzlerini örtmeleri gerektiğinin de emredildiğini söylemişlerdir. Ancak bize göre bu görüş doğru değildir.

Bu ayetten anlaşılıyor ki tesettür hükmü önceden inmişti, ama bazıları bu hükmü basite alıp ona gereken önemi vermedikleri için bu ayet inerek bu hükme önem verilmesi gerektiğini vurgulamıştır.

Buna binaen bu ayette mümin kadınlardan bazıları, geçmiş tutumlarından dolaylı eleştirildikleri için ve bu onlar için ağır ve üzücü olduğundan ayetin hemen sonunda “Allah bağışlayan ve rahmeti süreklidir” diye buyurmaktadır. Yani eğer sizlerden bazılarınız cahillik ve bilgisizliğiniz yüzünden bu işte ihmalkar davrandıysanız Allah’ın sizi bağışlaması için tövbe ederek bundan sonra, tesettürünüzü iyice korumaya çalışın.

Kur’an’da kadınların iffetli olmaları ve yabancı erkeklere karşı tesettürlerini korumalarının gerekliliğini bildiren başka ayetler de Kur’an’da vardır. Biz konunun uzamaması için bu ayetleri nakletmiyoruz. Araştırmak isteyenler Kur’an açısından üstün ve örnek kadınların kıssalarını anlatan ayetlere ve keza Peygamber (s.a.a.)’in hanımlarına verilen emirleri açıklayan ayetlere bakabilirler.

 

Geri dön

 

BAŞÖRTÜSÜ İLGİLİ BAĞLANTILAR

http://img.webme.com/pic/i/islamvedinim/uyeol.gif

Bugün 11880 Din Kardesimiz Sitemizi Ziyaret Edip 13494 Defa Sayfaları Kliklemiştir.Sağolsunlar Varolsunlar

"Merhaba ziyaretçi, IP adresin 54.242.173.65" Burdasın = > kurani kerimde hicap

http://img.webme.com/pic/i/islamvedinim/dua-zinciri-banneri.gif

EFENDİMİZ

Efendimizin Hayatı
Cocuklugu
Peygamberligin Verilisi
İlk Müslümanlar
Tüm Liste
Medine Hicreti
Hicret 1 Yılı
Hicret2 yılı
Bedir
Veda Hutbesi

Çile

Hikayeler

Osmanlı Padisahlari

Seçtiklerimiz

Yahudilere Açıklamalar
Yahudi ve Hristiyanlara Cevap
Kelime-i Tevhidin Manası
Ehl-i Sünnet İtihatı
Amel
İman Azalıp Çoğalmaz
Ehli Kıble
Günah İşlemek
İmanın Alameti
İmanın Zirvesine Çıkmak
İmanın Kısımları
Hubbi Fillah
İman ve İslam Farklımıdır
ALLAHa Var Demek Yeterlimi
İnandım Demek Yeterlimi
ALLAHın Rahmeti
Fıkhı Ekber
Dinde 10 Esas
Emali Kasidesi
Zerre İman Nedemek
İslamiyetten Haberi Olmayanlar
Elbette Muminim
Aşırı Dincilik
İnanmak İhtiyaçmı
Ölmeden Önce ALLAH a Kabusmak
Hidayet Nedir?
ALLAHın Varlığına İman
ALLAHın Varlığının İspatı
ALLAH kelimesinin Kökeni
Ahiret Beden Ruh İlişkisi
Cinlerin Varlığının ispatı
Ruhun Varlığının İspatı
Kuran Yazılması
Kuranda Çelişki Yoktur
Kuranın Çoğaltılması
Sükredelim Halimize
Üç Aylara Girerken

Rahman Suresi
Kısa Kısa . . .
Kıssadan Hisse . . .
Destekcilerimiz . . .

Yedi Tavsiye
Ayağa Kalkmak
Sevgiliye Mektup
Arapçada "Ke" Zamiri
Seyyid'l-istiğfar Duası
Peygamberler Tarihi
Bir Ders Bin Bir İbret
Selam Olsun İbrahim'e
Haya imandandır
Otuz Senede Neler Öğrendin?
Ana-Baba Hakkı
Kayser'in Kızının Hidayeti
Bunları Biliyormusunuz ?
Karayizbiz
Tolga Nalkon
Bir-Huzun
Haber-Can
Efgan
Silsile
Naatlar

islamvedinim.tr.gg sitesinde yer alan yazı ve makaleler sadece bilgilendirme amaçlı ve belirli konular üzerine hazırlanmış yazı ve makalelerin bir araya gelmesinde oluşmuştur. Sitemizde yayınlanan içerik sizin yaşadığınız sorunlara birebir çözüm ve ilaç sunmayabilir. Bizim ziyaretçilerimize tavsiyemiz; Bulundunuz bölgedeki dini mevzularda ehil uzmanları ile de irtibata geçip sorunlarınız konusunda onlardan da destek alabilmenizdir. Sağlık problemleriniz için ise lütfen en yakin güvenilir hastaneye başvurunuz. Sitemizde okuduğunuz ya da okuyacağınız herhangi bir yazı ya da makaleden doğan maddi ya da manevi problemlerden sitemiz sorumlu değil. Eğer sitemiz içersinde uygun olmayan ya da hatalı yazı ya da bilgiye rastlarsanız lütfen bizimle irtibata geçiniz.Teşekkürler

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=