#kommentartext { background-image:url(http://image.haber7.com/v3/images2/h7_yorumyap.gif); } //-->

u harfi ile baslayan isimler

U HARFİ İLE BAŞLAYAN İSİMLER VE ANLAMLARI

- Kısaltmalar -


IPUCU:CTRL + F Tuşuna basarak isim arayabilirsiniz.


UBAB: (Ar.) Er. 1. Pek taşkın, coşkun. 2. Delice akan sel.

 

UBEYD: (Ar.) Er. - (bkz. Ubeyde).

 

UBEYDE: (Ar.) Ka. - Küçük köle, kölecik. Ashabın kullandığı isimlerdendir. Ubeyde b. el-Cerrah.

 

UBEYDULLAH: (Ar.)Er. - Allah'ın kulu.

 

UCAER: (Tür.) Er. - Değerli, yüce kimse.

 

UCATEKİN: (Tür.) Er. � Yücelikte eşsiz kimse.

 

UÇANAY: (Tür.) Er. - Ay gibi yüksek anlamında.

 

UÇANOK: (Tür.) Er. - Hızlı, atak, yiğit.

 

UÇAR: (Tür.) Er. - Uçan, uçucu.

 

UÇARER: (Tür.) Er. - Uçar er.

 

UÇBAY: (Tür.) Er. - Sınır beyi.

 

UÇBEYİ: (Tür.) Er. - Selçuklu ve Osmanlılar'da sınırlardaki askeri güçlerin kumandanlarına verilen ad.

 

UÇHAN: (Tür.) Er. - Sınır şehir hanı.

 

UÇKAN: (Tür.) Er. - Deli dolu, havai, toy.

 

UÇKUN: (Tür.) 1. Kıvılcım. 2. Pahalı, yüksek. 3. Uçan, çapkın. 4. Becerikli, eli tez. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

UÇMA: (Tür.) Er. 1. Dağın karlarla örtülmüş dik yamacı.

 

UÇMAN: (Tür.) Er. - Uçan uçucu.

 

UÇUK: (Tür.) Er. 1. Uçmuş, soluk renk. 2. Çökmüş yer, toprak. 3. İyi. 4. Sivri dağ tepesi.

 

UÇUR: (Tür.) Er. 1. Vakit, an, fırsat. 2. Mevsim.

 

UFKİ: (Ar.) Er. - Ufka ait, ufukla ilgili.

 

UFUK: (Ar.) 1. Düz arazide ya da açık denizde gökle yerin birleşir gibi göründüğü yer. 2. Anlayış, kavrayış, görüş, düşünce gücü. 3. Çevre, dolay. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

UFUKTAN: (a.t.i.) Er. - Sabah aydınlığının ufukla birleştiği nokta.

 

UĞAN: (Tür.) - Yüce, yüksek, güçlü. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

UĞANBİKE: (Tür.) Ka. - Uğan bike.

 

UĞRAŞ: (Tür.) - Güçlük ve kötülükle uğraşma, mücadele. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

UĞUR: (Tür.) 1. İyilik, şans, talih, baht. Fırsat, tesadüf. 2. Kimi olaylarda görülen ve insana iyilik getirdiğine inanılan iyilik kaynağı. - İslam'da bu tür düşüncelere itibar edilmez. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

UĞURAL: (Tür.) Er. - Uğur - al.

 

UĞURALP: (Tür.) Er. - Hayırlı yiğit.

 

UĞURATA: (Tür.) Er. - Hayırlı ata.

 

UĞURAY: (Tür.) - Uğurlu ay. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

UĞURCAN: (Tür.) - İyilikçi ve candan. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

UĞUREL: (Tür.) Er. - Eli uğurlu olan.

 

UĞURHAN: (Tür.) Er. - Hayırlı lider.

 

UĞURLU: (Tür.) - Uğurlu olan, iyilik getirdiğine inanılan, kutsal kutlu. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

UĞURLUBAY: (Tür.) Er. - Uğurlu -bay.

 

UĞURLUBEY: (Tür.) Er. - Uğurlu -bey.

 

UĞURSAL: (Tür.) Er. - Uğurla ilgili, uğurlu.

 

UĞURSAN: (Tür.) - Uğuruyla tanınmış olan. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

UĞURSAY: (Tür.) Er. - Uğur say.

 

UĞURSEL: (Tür.) - Uğur sel. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

UĞURSOY: (Tür.) - Uğurlu soydan gelen. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

UĞURTAN: (Tür.) Er. - Uğur tan.

 

UĞURTAY: (Tür.) Er. - Uğurlu genç. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

UĞUŞ: (Tür.) 1. Anlayış, zeka, bekleyiş. 2. Benzeyiş. 3. Soy, kabile, soysop. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

UĞUZ: (Tür.) Er. - Kutsal, mübarek. Saf, temiz.

 

UHRA: (Ar.) - Başka, diğer. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

UKAB: (Ar.) Er. 1. Karakuş, kartal, tavşancıl kuşu. 2. Hz. Muhammed'in (s.a.s) (bayrak) sancaklarından birinin adı. 3. Nesir burcu, kartal takım yıldızı.

 

UKBE: (Ar.) Er. - Ashabın meşhurlarından: Ukbe b. Nafı.

 

UKDE: (Ar.) Er. 1. Düğüm. Zor, karışık, iş. 2. Bir gezegen yörüngesinin her iki ucu.

 

UKHUVAN: (Ar.) Ka. - Papatya.

 

UKNUM: (Ar.) Er. 1. Asıl, temel. 2. Hıristiyanlıktaki teslis inancını meydana getiren üç unsurdan her biri.

 

UKUL: (Ar.)Er. - Akıl, us.

 

UKUŞ: (Tür.) Er. - (bkz. Uğuş).

 

ULA: (Ar.) 1. Birinci. 2. Şan ve şeref sahibi kimse - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

ULAÇ: (Tür.) Er. - Bağlayan, bağlayıcı. Sınır.

 

ULAÇHAN: (Tür.) Er. - Sınır hanı.

 

ULAĞ: (Tür.) Er. - Ulak.

 

ULAŞ: (Tür.) - Amacına eriş, isteğine kavuş. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

ULU: (Tür.) Er. 1. Erdemleri bakımından çok büyük, yüce. 2. Zengin, saygın.

 

ULUALP: (Tür.) Er. - Çok erdemli, yüce yiğit.

 

ULUANT: (Tür.) Er. - Kutsal, büyük yemin.

 

ULUBAŞ: (Tür.) Er. - Yüce, saygın kimse.

 

ULUBAY: (Tür.) Er. - Yüce, saygın, erdemli kişi.

 

ULUBEK: (Tür.) Er. - Saygınlığı olan bey.

 

ULUBERK: (Tür.) Er. - Saygın kişilikli yiğit..

 

ULUCAN: (Tür.) Er. - Erdemli, saygın, yüce kişi.

 

ULUÇ: (Tür.) Er. 1. Selçuklular döneminde Türk beylerine verilen unvan. 2. Ünlü Türk denizcisi Uluç (Kılıç) Ali Paşa'nın adı.

 

ULUÇAĞ: (Tür.) Er. - Hayırlı, uğurlu dönem.

 

ULUÇAM: (Tür.) Er. - Ulu - çam.

 

ULUÇKAN: (Tür.) Er. - Uluç - kan.

 

ULUDAĞ: (Tür.) Er. - Çok büyük, yüce dağ.

 

ULUDOĞAN: (Tür.) Er. - Doğuştan yüce, uğurlu kimse.

 

ULUER: (Tür.) Er. - Saygın, uğurlu, yüce kimse.

 

ULUERKAN: (Tür.) Er. - Saygın, yüce, soylu kimse.

 

ULUĞ: (Tür.) Er. - Ulu, büyük, saygın.

 

ULUHAN: (Tür.) Er. - Büyük, saygın hükümdar.

 

ULUKAAN: (Tür.) Er. - Büyük, saygın hükümdar.

 

ULUKAN: (Tür.) Er. - Soylu yüce kandan gelen.

 

ULUKUT: (Tür.) Er. - Çok uğurlu, kutlu kimse.

 

ULUM: (Tür.) - Ululuk, haşmet, büyük gösteriş. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

ULUMAN: (Tür.) Er. - Ulu, yüksek, saygın kimse.

 

ULUMERİÇ: (Tür.) Er. - Ulu meriç.

 

ULUN: (Tür.) 1. Büyük, ulu. 2. Temrensiz ok. 3. Buğday, arpa kökü. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

ULUNAY: (Tür.) - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

ULUÖZ: (Tür.) Er. - Özü yüce, saygın kimse.

 

ULUS: (Tür.) 1. Millet, halk, insan topluluğu. 2. Göçebe. 3. Oba, aşiret, kavim. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

ULUSAN: (Tür.) Er. - Adı yüce tanınmış kimse.

 

ULUSOY: (Tür.) Er. - Ulu, yüce, soylu.

 

ULUSU: (Tür.) Er. - Yüce, kutlu su.

 

ULUŞAHİN: (Tür.) Er. - Ulu şahin.

 

ULUSAN: (Tür.) Er. - Yüce şanlı kimse.

 

ULUTAN: (Tür.) Er. - Ulu tan.

 

ULUTAŞ: (Tür.) Er. - Ulu taş.

 

ULUTAY: (Tür.) Er. - Ulu tay.

 

ULUTEKİN: (Tür.) Er. - Yüksek şahsiyetli ve sakin kişilikli.

 

ULVİ: (Ar.) Er. - Yüksek, yüce, manevi yapısı ön plana çıkabilen.

 

ULVİYE: (Ar.) Ka. - (bkz. Ulvi).

 

UMA: (Tür.) Er. 1. Hediye, armağan. 2. Konuk, misafir.

 

UMAN: (Tür.) Er. - Umudu olan, bekleyen, umutlu.

 

UMAR: (Tür.) - Çare, çıkar yol. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

UMAY: (Tür.) 1. Orhun yazıtlarında geçen, çocukları ve hayvanları koruduğuna inanılan Tanrıça. 2. Devlet kuşu. - İsim olarak kullanılmaz.

 

UMMAN: (Ar.) - Ulu, büyük, engin deniz, okyanus. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

UMRAN: (Ar.) 1. Bayındırlık, ma-murluk. 2. Uygarlık, ilerleme, refah ve mutluluk. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

UMUR: (Tür.) - Görgü, bilgi, deneyim. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

UMURAL: (Tür.) Er. - Görgü, bilgi, deneyim kazan.

 

UMURALP: (Tür.) Er. - Görgülü, bilgili, yiğit.

 

UMURBAY: (Tür.) Er. - Görgülü, bilgili, saygın kişi.

 

UMURBEY: (Tür.) Er. - Görgülü, bilgili, kişi.

 

UMUT: (Tür.) - Ummaktan doğan, güven duygusu, ümit. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

UNAN: (Tür.) 1. Sadakat, bağlılık. 2. Hak. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

UNAT: (Tür.) - Doğru yolu tutan. Akıllı. Ergin. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

UNGAN: (Tür.) Er. 1. Onmuş kişi, mutlu. 2. Yürekli, yiğit kişi.

 

UNSUR: (Ar.). - Öğe, ilke, eleman. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

URAL: (Tür.) Er. - Hazar denizine dökülen, ırmak ve sıradağ.

 

URALP: (Tür.) Er. - Kentli yiğit.

 

URALTAN: (Tür.) Er. - Ur - altan.

 

URALTAY: (Tür.) Er. - Ur - altay.

 

URAM: (Tür.) Er. - Büyük, geniş yol.

 

URAN: (Tür.) - Yetenekli, usta, becerikli. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

URANDU: (Tür.) Er. 1. Seçkin, seçilmiş. 2. Hayırlı.

 

URANGU: (Tür.) Er. - Savaşçı, savaşkan.

 

URAZ: (Tür.) Er. - Şans, talih.

 

URAZA: (Ar.)Er. 1. Hediye, armağan. 2. Konuğa çıkarılan yiyecek.

 

URGUN: (Tür.) Er. 1. Vurulan, vurulmuş. Vurgun, aşık. 2. Gizli.

 

URHAN: (Tür.) Er. - Yüksek rütbeli han.

 

URKAN: (Tür.) Er. 1. Kale hendeği. 2. Şehir, kent. 3. Yüksek ve korunaklı yer.

 

URLUK: (Tür.) Er. - Aile, soy sop. Tohum.

 

URUÇ: (Ar.) - Yukarı çıkma, yükselme, ağma. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

URUK: (Tür.) Er. 1. Tane, tohum. 2. Nesil, kuşak, soy.

 

URUZ: (Tür.) Er. - Hedef, amaç, gaye.

 

URVE: (Tür.) - Kulp, sağlam. Urvetü'l-Vuska, sağlam kulp. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Sahabe adlarındandır: Urve b. ez-Zübeyr.

 

URZA: (Ar.) - Hedef, amaç. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

USAL: (Tür.) Er. 1. Gamsız, kedersiz, keyfine düşkün. 2. Önemsiz.

 

USALAN: (Tür.) Er. - Akıl alan, akıllı.

 

USALP: (Tür.) Er. - Akıllı yiğit.

 

USARE: (Tür.) Ka. - Özsu.

 

USBAY: (Tür.) Er. - Akıllı, saygın kişi.

 

USBERK: (Tür.) Er. - Şimşek gibi parlak akıllı kimse.

 

USBEY: (Tür.) Er. - Akıllı kişi.

 

USER: (Tür.) Er. - Akıllı kişi.

 

USHAN: (Tür.) Er. - Akıllı hükümdar.

 

USKAN: (Tür.) Er. - Akıllı soydan gelen.

 

USLU: (Tür.) - Akıllı, zeki, uysal, sakin kimse. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

USLUER: (Tür.) Er. - Akıllı, olgun kişi.

 

USMAN: (Tür.) Er. - Akıllı, zeki kimse.

 

USUM: (Tür.) Er. - Akıllı.

 

USUN: (Tür.) - Hüzün. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

USUNBİKE: (Tür.) Ka. - Hüzünlü hanım.

 

UTARİD: (Ar.) - Merkür. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.

 

UTBE: (Ar.) Er. - Meşhur sahabelerden bazılarının ismi.

 

UTKAN: (Tür.) Er. 1. Zafer kazanmış, muzaffer. 2. Şerefli, onurlu soydan gelen.

 

UTKU: (Tür.) - Birçok emek ve tehlikelerden sonra ulaşılan, mutlu sonuç, zafer. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

UTMAN: (Tür.) Er. - Şerefli, edepli, terbiyeli kimse.

 

UYAR: (Tür.) Er. 1. Uygun yerinde. 2. Boyun eğen, uysal, nazik kimse.

 

UYARALP: (Tür.) Er. - Uysal, nazik yiğit.

 

UYAREL: (Tür.) Er. - Uyar el.

 

UYGAN: (Tür.) Er. - Uyumlu, uyan.

 

UYGAR: (Tür.) - Kültürlü, eğilimli, görgülü, medeni. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

UYGU: (Tür.) - Uyum, uygunluk. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

UYGUN: (Tür.) 1. Yakışır, yaraşır, elverişli, yararlı. 2. Oranlı. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

UYGUNEL: (Tür.) Er. - Uygun el.

 

UYGUNER:   (Tür.)  Er.   -   Uygun uyumlu, olumlu.

 

UYGUR: (Tür.) 1. Orta Asya'da büyük devlet ve uygarlık kurmuş, yazılı anıtlarla sanat yapıtları bırakmış olan bir Türk ulusu. 2. Uygar, medeni. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

UYGURALP: (Tür.) Er. - Uygar yiğit. Uygur'a mensup kişi.

 

UYSAL: (Tür.) - Yumuşak başlı, uyumlu, boyun eğen. Terbiyeli. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

UYUN: (Ar.) - Gözler. Pınarlar, kaynaklar. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

UZ: (Tür.) 1. İyi, güzel. Uygun, doğru. 2. Usta. 3. Temiz, dikkatli. Becerikli, akıllı, anlayışlı. 4. Yakın, içten. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

UZALP: (Tür.) Er. - İyi, temiz, akıllı, anlayışlı yiğit.

 

UZAY: (Tür.) - Bütün varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

UZBAY: (Tür.) Er. - İyi, becerikli, temiz, akıllı ve saygın kişi.

 

UZCAN: (Tür.) Er. - Uysal, uyumlu, iyi insan.

 

UZEL: (Tür.) - Usta, becerikli kişi. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

UZER: (Tür.) Er. - Becerikli, akıllı kişi.

 

UZGÖREN: (Tür.) Er. - Gerçeği önceden görebilen.

 

UZHAN: (Tür.) Er. - Ülke ve halkına faydalı olan.

 

UZKAN: (Tür.) Er. - Erdemli soydan gelen.

 

UZLET: (Ar.) Er. - Bir kenara çekilip toplum yaşayışından ayrı kalma.

 

UZMA: (Ar.) - Büyük, en büyük. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

UZMAN: (Tür.) - Belli bir iş ya da konuda bilgi, görüş ve becerisi olan kimse. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

UZSAN: (Tür.) Er. - Becerisi ve diğer iyi nitelikleriyle tanınan.

 

UZSOY: (Tür.) Er. - İyi nitelikli soydan gelen.

 

UZTAN: (Tür.) Er. - Uz - tan.

 

UZTAŞ: (Tür.) Er. - Uz - taş.

 

UZTAV: (Tür.) Er. - Uz - tav.

 

UZTAY: (Tür.) Er. - Uz - tay.

 

UZTEKİN: (Tür.) Er. - Uz - tekin.

Ü HARFİ İLE BAŞLAYAN İSİMLER VE ANLAMLARI 
- Kısaltmalar -


IPUCU:CTRL + F Tuşuna basarak isim arayabilirsiniz.


ÜBAB: (Ar.) Er. - Şiddetli, taşkın sel suyu.

 

ÜBABE: (Ar.) Ka. - (bkz. Übab).

 

ÜBEY:  (Ar.) Er.  -  Sahabedendir. Übey b. Ka'b.

 

ÜBEYDULLAH: (Ar.) Er. - Allah'ınkulu.

 

ÜBEYD: (Ar.) Er. Köle, kölecik, kul.- Türk dil kuralına göre "d/t" olarakkullanılır.

 

ÜBEYDE: (Ar.) Ka. - (bkz. Übeyd).

 

ÜBHET: (Ar.) Er. - Büyüklük, ululuk.

 

ÜÇEL: (Tür.) 1. Yüce, yüksek. 2. Arka. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

ÜÇER: (Tür.) Er. - Üç er.

 

ÜÇGÜL: (Tür.) Ka. 1. Yaban yoncası. 2. Üç gül.

 

ÜÇOK: (Tür.) Er. - Oğuz destanına göre sol kolda bulunan 12 Oğuz boyuna verilen ad.

 

ÜFTADE: (Fars.) Ka.  1. Düşmüş,düşkün. 2. Aşık.

 

ÜFTADEGİ: (Fars.) Er. - Düşkünlük.

 

ÜGE: (Tür.) - Ünlü, şöhretli. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

ÜKE: (Tür.) - Onur, şeref. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

ÜKSÜM: (Ar.) Ka. - Çayırı, çimeni çok güzel bahçe.

 

ÜLEZ: (Tür.) 1. Batmakta olan güneş. 2. Salgın. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

ÜLFER: (Ar.) - Büyük su, ırmak. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

ÜLFET: (Ar.) 1. Alışma, kaynaşma. 2. Görüşme, konuşma. 3. Dostluk, arkadaşlık. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

ÜLGEN: (Tür.) 1. Yüce, yüksek, ulu. 2. İyilik tanrısına verilen ad. - İsim olarak kullanılmaz.

 

ÜLGENALP: (Tür.) Er. 1. Yüce, ulu,yiğit. 2. Ülgen - alp.

 

ÜLGENER: (Tür.) Er. Yüce, ulu kimse. - Ülgen - er.

 

ÜLGER: (Tür.) - Kumaş vb. şeylerdeki ince tüy. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

ÜLGÜ: (Tür.) Er. 1. Yakışıklı kimse. 2. Pay, hisse. 3. Tutum, tavır.

 

ÜLKE: (Tür.) 1. Bir devletin egemenliği altında bulunan yerlerin tümü. 2. Yurt, vatan. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

ÜLKEM: (Tür.) Yurdum, vatanım. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

ÜLKEN: (Tür.) - Senin yurdun, senin vatanın. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

ÜLKENUR: (Tür.) - Yurdunu aydınlatan ışık. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

ÜLKER: (Tür.) - Boğa burcunda yedi yıldızdan biri. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

ÜLKÜ: (Tür.) - Amaç edinilen, ulaşılmak istenilen şey. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

ÜLKÜM (Tür.) - Amacım, ulaşmak istediğim şey. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

ÜLKÜMEN: (Tür.) Er. - Ülküsü olan. bir ülküye bağlı olan kimse.

 

ÜLKÜSEL: (Tür.) - Ülkü ile ilgili, ülkü niteliğinde. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

ÜLMEN: (Tür.) Er. - Denizci, deniz adamı.

 

ÜMERA: (Ar.) Er. - Beyler, emirler.

 

ÜNAN: (Ar.) - İnleme, nalan. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

ÜNSA: (Ar.) Ka. - Kadın, kız, nisa.

 

ÜMİT: (Fars.) - (bkz. Umut). - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

ÜMMET: (Ar.) - Bir peygambere inananların hepsi. İslam dinine bağlı olanların hepsine verilen ad.

 

ÜMMİYE: (Ar.) Ka. - Anneye ait,anneyle ilgili.

 

ÜMMÜHAN: (Ar.) Ka. � Hükümdar anası.

 

ÜMNİYE: (Ar.) Ka. 1. Umut. 2. İstek, arzu. 3. Niyet.

 

ÜMRAN: (Tür.) - (bkz. Ümran). -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

ÜNAL: (Tür.) 1. Adın duyulsun, tanın, ün kazan. 2. Ün al. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

ÜNALAN: (Tür.) Er. - Adı duyulmuş, ün kazanmış.

 

ÜNALDI: (Tür.) Er. - Ün aldı.

 

ÜNALMIŞ: (Tür.) Er. - Ün ve şan kazanmış.

 

ÜNALP: (Tür.) Er. - Tanınmış, ünlü, yiğit.

 

ÜNAY: (Tür.) - Ay gibi tanınmış, ünü parlak, şöhretli.

 

ÜNEK: (Tür.) Er. 1. Kahraman, yiğit. 2. Ünlü tanınmış.

 

ÜNER: (Tür.) Er. - Tanınmış, ünlü yiğit.

 

ÜNGÖRMÜŞ: (Tür.) Er. - Ün görmüş.

 

ÜNGÜN: (Tür.) Er. - Ün gün.

 

ÜNGÜR: (Tür.) Er. - Mağara.

 

ÜNKAN: (Tür.) Er. - Tanınmış soydan gelen, soylu kan.

 

ÜNLEM: (Tür.) - Ses, seda, çağrı. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

ÜNLÜ: (Tür.) - Tanınmış, adı duyulmuş şöhretli, şanlı. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

ÜNLÜER: (Tür.) Er. - Tanınmış, ünlü kimse.

 

ÜNLÜOL: (Tür.) Er.- Adın duyulsun, ün kazan.

 

ÜNLÜSOY: (Tür.) Er. - Tanınmış soydan gelen.

 

ÜNSAÇ: (Tür.) Adın duyulsun, ünlen. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

ÜNSAL: (Tür.) - Adın duyulsun. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

ÜNSAN: (Tür.) - (bkz. Ünsal). - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

ÜNSEV: (Tür.) - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

ÜNSEVEN: (Tür.) - Ün seven. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

ÜNSEVER: (Tür.) - Ün sever. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

ÜNSEVİN: (Tür.) - Ün sevin. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

ÜNSİ: (Ar.) Er. 1. Alışmış, sokulgan.2. Arkadaş, dost.

 

ÜNSİYYE: (Ar.) Ka. - (bkz. Ünsi).

 

ÜNÜVAR: (Tür.) 1. Ünü var. 2. Ünlü tanınmış. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

ÜNVER: (Tür.) - Ünlen, tanınmış ol, insan ol. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

ÜNVERDİ: (Tür.) Er. - Ün verdi. -(bkz. Ünver).

 

ÜNVEREN: (Tür.) Er. - Ün veren.

 

ÜNZİL: (Ar.) Er. - Gönderilmiş, indirilmiş, inzal olunmuş.

 

ÜNZİLE: (Ar.) Ka. - (bkz. Ünzil).

 

ÜRMEGÜL: (Tür.) Ka. - Sarmaşık.

 

ÜRÜN: (Tür.) 1. Üretilen, yararlı şey, topraktan elde edilen. 2. Yapıt, eser.3. Sık orman. 4. Çokluk, bolluk. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

ÜRÜNAY: (Tür.) Ka. - Ürün ay.

 

ÜRÜNDÜ: (Tür.) Er. - Seçilmiş, seçkin.

 

ÜRÜNDÜBAY: (Tür.) Er. - (bkz. Üründü).

 

ÜSGEN: (Tür.) Er. 1. Yüksek. 2. Gelişmiş.

 

ÜSTAM: (Ar.) Er. 1. Altın veya gümüşten yapılmış at eyeri. 2. Emin, güvenilir.

 

ÜSTAY: (Tür.) Er. - Ay gibi yüksek yüce.

 

ÜSTEK: (Tür.) Er. - Yüksek, yüce.

 

ÜSTEL: (Tür.) Er. - (bkz. Üstek).

 

ÜSTER: (Tür.) Er. - Çok değerli kimse.

 

ÜSTÜN: (Tür.) 1. Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan. 2. Yenen, galip gelen. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

ÜSTÜNBAY: (Tür.) Er. 1. Üstün bay. 2. Seçkin, başarılı kimse.

 

ÜSTÜNDAĞ: (Tür.) Er. - Üstün dağ.

 

ÜSTÜNER: (Tür.) Er. - Üsten - er.

 

ÜVEYS: (Ar.) Er. - İsteyen, arzu eden.

 

ÜZER: (Tür.) Er. 1. Üst. 2. Kaymak. 3. Faiz. - Can sıkıcı, üzücü.

 

ÜZEYİR: (Ar.) Er. - Kur'an-ı Kerim'de adı geçen, peygamber olup ol­madığı konusunda ihtilaflı görüşler bulunan kişi. Tevbe suresi 30. ayette ismi geçer.

 

ÜZÜM: (Tür.) Ka. - Asmanın taze ya da kuru olarak yenen ve salkım durumunda bulunan meyvesi.

 

http://img.webme.com/pic/i/islamvedinim/uyeol.gif

Bugün 1749 Din Kardesimiz Sitemizi Ziyaret Edip 11809 Defa Sayfaları Kliklemiştir.Sağolsunlar Varolsunlar

"Merhaba ziyaretçi, IP adresin 54.167.110.211" Burdasın = > u harfi ile baslayan isimler

http://img.webme.com/pic/i/islamvedinim/dua-zinciri-banneri.gif

EFENDİMİZ

Efendimizin Hayatı
Cocuklugu
Peygamberligin Verilisi
İlk Müslümanlar
Tüm Liste
Medine Hicreti
Hicret 1 Yılı
Hicret2 yılı
Bedir
Veda Hutbesi

Çile

Hikayeler

Osmanlı Padisahlari

Seçtiklerimiz

Yahudilere Açıklamalar
Yahudi ve Hristiyanlara Cevap
Kelime-i Tevhidin Manası
Ehl-i Sünnet İtihatı
Amel
İman Azalıp Çoğalmaz
Ehli Kıble
Günah İşlemek
İmanın Alameti
İmanın Zirvesine Çıkmak
İmanın Kısımları
Hubbi Fillah
İman ve İslam Farklımıdır
ALLAHa Var Demek Yeterlimi
İnandım Demek Yeterlimi
ALLAHın Rahmeti
Fıkhı Ekber
Dinde 10 Esas
Emali Kasidesi
Zerre İman Nedemek
İslamiyetten Haberi Olmayanlar
Elbette Muminim
Aşırı Dincilik
İnanmak İhtiyaçmı
Ölmeden Önce ALLAH a Kabusmak
Hidayet Nedir?
ALLAHın Varlığına İman
ALLAHın Varlığının İspatı
ALLAH kelimesinin Kökeni
Ahiret Beden Ruh İlişkisi
Cinlerin Varlığının ispatı
Ruhun Varlığının İspatı
Kuran Yazılması
Kuranda Çelişki Yoktur
Kuranın Çoğaltılması
Sükredelim Halimize
Üç Aylara Girerken

Rahman Suresi
Kısa Kısa . . .
Kıssadan Hisse . . .
Destekcilerimiz . . .

Yedi Tavsiye
Ayağa Kalkmak
Sevgiliye Mektup
Arapçada "Ke" Zamiri
Seyyid'l-istiğfar Duası
Peygamberler Tarihi
Bir Ders Bin Bir İbret
Selam Olsun İbrahim'e
Haya imandandır
Otuz Senede Neler Öğrendin?
Ana-Baba Hakkı
Kayser'in Kızının Hidayeti
Bunları Biliyormusunuz ?
Karayizbiz
Tolga Nalkon
Bir-Huzun
Haber-Can
Efgan
Silsile
Naatlar

islamvedinim.tr.gg sitesinde yer alan yazı ve makaleler sadece bilgilendirme amaçlı ve belirli konular üzerine hazırlanmış yazı ve makalelerin bir araya gelmesinde oluşmuştur. Sitemizde yayınlanan içerik sizin yaşadığınız sorunlara birebir çözüm ve ilaç sunmayabilir. Bizim ziyaretçilerimize tavsiyemiz; Bulundunuz bölgedeki dini mevzularda ehil uzmanları ile de irtibata geçip sorunlarınız konusunda onlardan da destek alabilmenizdir. Sağlık problemleriniz için ise lütfen en yakin güvenilir hastaneye başvurunuz. Sitemizde okuduğunuz ya da okuyacağınız herhangi bir yazı ya da makaleden doğan maddi ya da manevi problemlerden sitemiz sorumlu değil. Eğer sitemiz içersinde uygun olmayan ya da hatalı yazı ya da bilgiye rastlarsanız lütfen bizimle irtibata geçiniz.Teşekkürler

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=